European Lung Foundation (Euro)

Have a positive impact on lung health!

Prof. dr. Frits Franssen, Maastricht, the Netherlands

Prof. dr. Frits Franssen, Maastricht, the Netherlands

My Story

As a respiratory physician and scientist, I'm confronted with the consequences of poor lung health every day. Patients with chronic respiratory diseases, including chronic obstructive pulmonary disease (COPD), asthma and interstitial lung diseases, suffer from breathlessness, fatigue and cough. Performing normal daily activities may become difficult or even impossible. Many patients feel depressed and have a poor quality of life. Hospitalisations, related to acute worsenings of their disease, further worsen their condition and are associated with increased mortality risk.

Patients ask me how to maintain or improve their lung health. I tell them there are several ways to impact their condition: make sure you are in an optimal shape, ensure your body weight and composition are in a healthy range, avoid areas with polluted air, use your respiratory medications as prescribed for maintenance therapy, vaccinate and, if you are a smoker, stop smoking. 

Since I value these positive strategies to impact on lung health, I feel very close to the Healthy Lungs for Life campaign, run by the European Respiratory Society (ERS) and European Lung Foundation (ELF). I'm an enthusiastic contributor to the 'Take the Active Option' event, to raise money to teach people about lung health and how to make choices in their life to positively impact their lung health and the lung health of other people. 

As I'm a regular runner, I decided to raise money for the campaign by going some extra kilometers. My goal is to run 100 km in the month September. I'd very much appreciate if you help me reach my goal by supporting me with a donation for the Healthy Lungs for Life campaign. Thanks in advance!

 

Als longarts en wetenschapper word ik dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van een slechte longgezondheid. Patiënten met chronische luchtwegaandoeningen, waaronder chronische obstructieve longziekte (COPD), astma en interstitiële longaandoeningen, lijden aan kortademigheid, vermoeidheid en hoesten. Het uitvoeren van normale dagelijkse activiteiten kan moeilijk of zelfs onmogelijk worden. Veel patiënten voelen zich depressief en hebben een slechte kwaliteit van leven. Ziekenhuisopnames, die verband houden met acute verergering van hun ziekte, verergeren hun toestand verder en gaan gepaard met een verhoogd sterfterisico.

Patiënten vragen me hoe ze hun longgezondheid kunnen behouden of verbeteren. Ik vertel ze dat er verschillende manieren zijn om hun toestand te beïnvloeden: zorg dat je in een optimale conditie bent, zorg dat je lichaamsgewicht en samenstelling binnen een gezond bereik zijn, vermijd gebieden met vervuilde lucht, gebruik je ademhalingsmedicatie zoals voorgeschreven voor onderhoudstherapie, vaccineer je en stop met roken als je rookt.

Aangezien ik waarde hecht aan deze positieve strategieën om de longgezondheid te beïnvloeden, voel ik me erg betrokken bij de campagne Healthy Lungs for Life, die wordt geleid door de European Respiratory Society (ERS) en de European Lung Foundation (ELF). Ik lever graag een bijdrage aan het 'Take the Active Option'-evenement, om geld in te zamelen om mensen te leren over longgezondheid en hoe ze keuzes in hun leven kunnen maken om hun longgezondheid en de longgezondheid van andere mensen positief te beïnvloeden.

Omdat ik een regelmatige hardloper ben, heb ik besloten geld in te zamelen voor de campagne door wat extra kilometers te maken. Mijn doel is om in de maand september 100 km te rennen. Ik zou het zeer op prijs stellen als u mij helpt mijn doel te bereiken door mij te steunen met een donatie voor de Healthy Lungs for Life campagne. Bij voorbaat bedankt!

260%

Funded

  • Target
    €150
  • Raised so far
    €390
  • Number of donors
    5

My Story

As a respiratory physician and scientist, I'm confronted with the consequences of poor lung health every day. Patients with chronic respiratory diseases, including chronic obstructive pulmonary disease (COPD), asthma and interstitial lung diseases, suffer from breathlessness, fatigue and cough. Performing normal daily activities may become difficult or even impossible. Many patients feel depressed and have a poor quality of life. Hospitalisations, related to acute worsenings of their disease, further worsen their condition and are associated with increased mortality risk.

Patients ask me how to maintain or improve their lung health. I tell them there are several ways to impact their condition: make sure you are in an optimal shape, ensure your body weight and composition are in a healthy range, avoid areas with polluted air, use your respiratory medications as prescribed for maintenance therapy, vaccinate and, if you are a smoker, stop smoking. 

Since I value these positive strategies to impact on lung health, I feel very close to the Healthy Lungs for Life campaign, run by the European Respiratory Society (ERS) and European Lung Foundation (ELF). I'm an enthusiastic contributor to the 'Take the Active Option' event, to raise money to teach people about lung health and how to make choices in their life to positively impact their lung health and the lung health of other people. 

As I'm a regular runner, I decided to raise money for the campaign by going some extra kilometers. My goal is to run 100 km in the month September. I'd very much appreciate if you help me reach my goal by supporting me with a donation for the Healthy Lungs for Life campaign. Thanks in advance!

 

Als longarts en wetenschapper word ik dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van een slechte longgezondheid. Patiënten met chronische luchtwegaandoeningen, waaronder chronische obstructieve longziekte (COPD), astma en interstitiële longaandoeningen, lijden aan kortademigheid, vermoeidheid en hoesten. Het uitvoeren van normale dagelijkse activiteiten kan moeilijk of zelfs onmogelijk worden. Veel patiënten voelen zich depressief en hebben een slechte kwaliteit van leven. Ziekenhuisopnames, die verband houden met acute verergering van hun ziekte, verergeren hun toestand verder en gaan gepaard met een verhoogd sterfterisico.

Patiënten vragen me hoe ze hun longgezondheid kunnen behouden of verbeteren. Ik vertel ze dat er verschillende manieren zijn om hun toestand te beïnvloeden: zorg dat je in een optimale conditie bent, zorg dat je lichaamsgewicht en samenstelling binnen een gezond bereik zijn, vermijd gebieden met vervuilde lucht, gebruik je ademhalingsmedicatie zoals voorgeschreven voor onderhoudstherapie, vaccineer je en stop met roken als je rookt.

Aangezien ik waarde hecht aan deze positieve strategieën om de longgezondheid te beïnvloeden, voel ik me erg betrokken bij de campagne Healthy Lungs for Life, die wordt geleid door de European Respiratory Society (ERS) en de European Lung Foundation (ELF). Ik lever graag een bijdrage aan het 'Take the Active Option'-evenement, om geld in te zamelen om mensen te leren over longgezondheid en hoe ze keuzes in hun leven kunnen maken om hun longgezondheid en de longgezondheid van andere mensen positief te beïnvloeden.

Omdat ik een regelmatige hardloper ben, heb ik besloten geld in te zamelen voor de campagne door wat extra kilometers te maken. Mijn doel is om in de maand september 100 km te rennen. Ik zou het zeer op prijs stellen als u mij helpt mijn doel te bereiken door mij te steunen met een donatie voor de Healthy Lungs for Life campagne. Bij voorbaat bedankt!

Fundraising updates

20 posts
Finisher medal!
Finisher medal!

Prof. dr. Frits Franssen, Maastricht, the Netherlands has finished European Lung Foundation (Euro), say congratulations with a donation!

of the activity target reached! 75%
of the activity target reached!

Almost there, Prof. dr. Frits Franssen, Maastricht, the Netherlands has reached 75% of the activity target!